psykolog lisbeth lykke lindhardt svendborg

Om mig

Jeg er autoriseret psykolog, Cand. psych.

Master of Publich Health, (MPH). med speciale i sundhedspsykologi

Børnesagkyndig psykolog ved domstolene

Psykolog ved Hospice Sydfyn

Certificeret Familieterapeut fra Atferdssenteret ved Psykologisk Fakultet, Oslo

Certificeret i NEO PI-3  og MMPI-2 (personlighedstest)

Kognitive Behandlingsformer fra Kognitiv Center Fyn

Certificeret Mindfullness Instruktør

Specialist uddannelse i mentaliseringsbaseret terapi

Projektlederuddannelse

Lederuddannet.

Sygeplejerske og Sundhedsplejerske

 

Medlem af: Dansk Psykolog Forening, Sundhedspsykologisk Selskab, Psykologfaglig Selskab for klinisk hypnose og Dansk Selskab for Folkesundhed.

Jeg har psykolog praksis i Lemvig og Svendborg

 

Jeg har særlig kendskab til:

- angst, depressioner, kriser og stress

- sorg og komplicerede sorgreaktioner

- smerter

- alvorlig sygdom

- børne- og familiemæssige problemstillinger

- parproblemer

- vanskelige opvækstvilkår

- dårligt psykisk arbejdsmiljø

- konflikter og samarbejdsproblemer

- vold og trusler

- supervision

Jeg har viden inden for det arbejdspsykologiske område.

 

 

Jeg arbejder ud fra interpersonelle- og kognitive metoder.

Det er vigtigt for mig at tilpasse min arbejdsform og terapeutiske tilgang til den aktuelle problemstilling.